O nás

Kde začať?

Celá myšlienka sa zrodila po tom, ako sme objavili filozofiu „Leave no trace“ z USA (www.lnt.org) a keďže vieme, ako sú niektoré časti našich lesou a hôr, napríklad Vysoké Tatry, špinavé od ľudských výkalov, tak sme sa rozhodli z tým niečo spraviť.

Hlavnou myšlienkou filozofie je ochrana prírody a v rámci toho je otázka čistoty v horách a lesoch veľmi dôležitá.  Preto vznikla myšlienka predstaviť filozofiu „Nezanechaj žiadnu stopu“ širokej turistickej verejnosti a zhromaždiť všetky informácie na jedno miesto.

Problémami typu – odpadky v horách, tak tým sa už zaoberáme dlho. No veci ako toaletná lopatka/toaletka, ekologická latrína (separácia stolice a moču), kula handrička, a mnoho ďalšieho, sú na Slovensku neznáme pojmy.

Do celej kampane chceme zapojiť a angažovať outdoorové obchody, ktoré môžu predávať toaletky a kula handričky. Ďalej chceme osloviť samosprávy a obce ohľadom budovania eko latrín. V spolupráci zo správcamy útulní chceme stavat latríny pri existuj[cich útulniach.

Ale v prvom rade chceme šíriť osvetu medzi turistickou verejnosťou cez našu webovú stránku a tiež aj pomocou letákov, nálepiek a iných materiálov.

Táto kampaň vznikla v spolupráci Občianskeho Združenia Sloboda pohybu a outdoorového obchodu Outdoorline.

@@@

Naša prvá akcia sú plagáty „nesermenato“ vo formate A2 a A3, ktoré budú v rámcii osvety a vzdelávania umiestnené na latríny a WC v horách.

Plagáty v teréne:

Latrína pri Útulni Cabanka (Kremnické Vrchy)

Latrína pri Útulni pod Chabencom; Ďurková (Nízke Tatry)
Latrína pri Útulni Gálová (Volovské Vrchy)
WC Libresso Books & Coffee (Prešov)

Latrína pri Salaši na Kráme (Starohorské vrchy)

Latrína pri Útulňi Zorka pod Kečkou (Starohorské vrchy)

Latrína pri Táborisku v Hiadeľskom sedle (Nízke Tatry)
Latrína pri Útulňi Ramža (Nízke Tatry)
Obchod Rozlomity Sport (Košice)